Browse Joomla! User Groups in Netherlands

The Joomla User Group Arnhem Nijmegen meets monthly, except for the summer holiday, on wednesdays in Anrhem (even months) or Nijmegen (not even months)
De Joomla gebruikersgroep Arnhem - Nijmegen komt maandelijks bij elkaar maar heeft een zomerstop. Op de even maanden zitten we in Arnhem en de oneven maanden in Nijmegen.
Meetings held: Monthly
Meeting Language: Dutch
||ENGLISH|| The Joomla User Group Maastricht meets every quarter. Visit www.joomlacommunity.eu/maastricht for a list of upcoming meetings and to get in touch with this user group.
Meetings held: Quarterly
Meeting Language: Dutch
The Joomla User Group Breda meets every month on the last Tuesday (exept for July and December). Visit www.joomlacommunity.nl/agenda/joomla-gebruikersgroepen/breda for a list of upcoming meetings and to get in touch with this User Group.
De Joomla gebruikersgroep Breda komt elke maand op de laatste dinsdag van de maand bij elkaar (behalve juli en december). Bezoek www.joomlacommunity.nl/agenda/joomla-gebruikersgroepen/breda voor een overzicht van de komende bijeenkomsten.
Meetings held: Monthly
Meeting Language: Dutch
Exchange knowledge about Joomla!, presentations on all kinds of subjects that deal with websites, networking and helping each other. Share the Joomla! News and ask our Dokter Joomla!
Uitwisseling van kennis over Joomla!, presentaties over allerlei onderwerpen die met websites te maken hebben, netwerken en elkaar helpen. Deel Joomla! nieuws en stel vragen aan onze Dokter Joomla!
Meetings held: Monthly
Meeting Language: Dutch
thumb_Zutphen
The Joomla! User Group Zutphen meets monthly, except for the months may, june,july, august on tuesdays in Brummen. A small city close to Zutphen.
De Joomla gebruikersgroep Zutphen komt maandelijks bij elkaar, met uitzondering van een zomerstop, in Brummen.
Meetings held: Monthly
Meeting Language: Dutch
||ENGLISH|| The Joomla User Group Enschede meets monthly. Visit www.joomlacommunity.eu/enschede for a list of upcoming meetings and to get in touch with this user group.
Meetings held: Monthly