The Joomla! Community Portal ™

JoomlaConnect

JoomlaConnect Thai

(View All Languages)

Recent Posts

Sarah Watz ได้รับการเลือกให้เป็นประธาน Open Source Matters คนใหม่ นำทีม Joomla!

  • Report this


งานแรกของประธานที่ไม่ได้มีพื้นเพใน US อย่าง Watz คือการประคับคอง CMS ที่กำลังเติบโตมากกว่า 3% ของผู้ใช้งานเว็ปไซต์ทั่วโลก

(New York, 10 เม. ย. 2014) Joomla!...

Keep reading about: Sarah Watz ได้รับการเลือกให้เป็นประธาน Open Source Matters คนใหม่ นำทีม Joomla!...
 

Sarah Watz ได้รับการเลือกให้เป็นประธาน Open Source Matters คนใหม่ นำทีม Joomla!

  • Report this


งานแรกของประธานที่ไม่ได้มีพื้นเพใน US อย่าง Watz คือการประคับคอง CMS ที่กำลังเติบโตมากกว่า 3% ของผู้ใช้งานเว็ปไซต์ทั่วโลก

(New York, 10 เม. ย. 2014) Joomla!...

Keep reading about: Sarah Watz ได้รับการเลือกให้เป็นประธาน Open Source Matters คนใหม่ นำทีม Joomla!...
 

ประกาศจากทีมพัฒนาเกี่ยวกับ Joomla! CMS 3.4

  • Report thisกลุ่มหัวหน้าทีมที่ดูแลการพัฒนา (PLT) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าซอฟต์แวร์ CMS Joomla! เวอร์ชั่น 3.4 มีกำหนดรีลีสในวันที่ 15 กรกฎาคม

Keep reading about: ประกาศจากทีมพัฒนาเกี่ยวกับ Joomla! CMS 3.4...
 

ประกาศจากทีมพัฒนาเกี่ยวกับ Joomla! CMS 3.4

  • Report thisกลุ่มหัวหน้าทีมที่ดูแลการพัฒนา (PLT) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าซอฟต์แวร์ CMS Joomla! เวอร์ชั่น 3.4 มีกำหนดรีลีสในวันที่ 15 กรกฎาคม

Keep reading about: ประกาศจากทีมพัฒนาเกี่ยวกับ Joomla! CMS 3.4...
 

Joomla! CMS 3.3 รุ่นเบต้า 2 ออกแล้ว

  • Report this


โครงการ Joomla! มีความยินดีที่จะประกาศความพร้อมของ Joomla! CMS 3.3 เบต้า 2. โดยสมาชิกในชุมชนมีการขอให้เปิดการดาวน์โหลด และติดตั้งแพคเกจ...

Keep reading about: Joomla! CMS 3.3 รุ่นเบต้า 2 ออกแล้ว...
 

Joomla! CMS 3.3 รุ่นเบต้า 2 ออกแล้ว

  • Report this


โครงการ Joomla! มีความยินดีที่จะประกาศความพร้อมของ Joomla! CMS 3.3 เบต้า 2. โดยสมาชิกในชุมชนมีการขอให้เปิดการดาวน์โหลด และติดตั้งแพคเกจ...

Keep reading about: Joomla! CMS 3.3 รุ่นเบต้า 2 ออกแล้ว...
 

Joomla! CMS 3.3 รุ่นเบต้า เปิดตัวแล้ว

  • Report this


โครงการ Joomla! มีความยินดีที่จะประกาศความพร้อมของ Joomla! CMS 3.3 เบต้า 1. โดยสมาชิกในชุมชนมีการขอให้เปิดการดาวน์โหลด และติดตั้งแพคเกจ...

Keep reading about: Joomla! CMS 3.3 รุ่นเบต้า เปิดตัวแล้ว...
 

Joomla! CMS 3.3 รุ่นเบต้า เปิดตัวแล้ว

  • Report this


โครงการ Joomla! มีความยินดีที่จะประกาศความพร้อมของ Joomla! CMS 3.3 เบต้า 1. โดยสมาชิกในชุมชนมีการขอให้เปิดการดาวน์โหลด และติดตั้งแพคเกจ...

Keep reading about: Joomla! CMS 3.3 รุ่นเบต้า เปิดตัวแล้ว...
 

Joomla! 3.2.3 ออกแล้ว

  • Report this


ทีมพัฒนา Joomla! มีได้ปล่อย Joomla! 3.2.3 ออกมาแล้วครับ  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้  แนะนำให้ผู้ที่ใช้งาน Joomla! 3.2...

Keep reading about: Joomla! 3.2.3 ออกแล้ว...
 

Joomla! 3.2.3 ออกแล้ว

  • Report this


ทีมพัฒนา Joomla! มีได้ปล่อย Joomla! 3.2.3 ออกมาแล้วครับ  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้  แนะนำให้ผู้ที่ใช้งาน Joomla! 3.2...

Keep reading about: Joomla! 3.2.3 ออกแล้ว...
 


To get your feed included in JoomlaConnect, see our page on getting connected.